با تو قراری دارم در دنج ترین چین دامن ات غروب می آیم تا تاریکی جیبم را پر کرده باشد از کیف ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 27 بازدید
آبان 90
1 پست
مهر 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
7 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
3 پست
تیر 84
3 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
2 پست